Agisoft Metashape

Agisoft Metashape představuje řešení pro fotogrammetrické zpracování digitálních snímků. Výstupní 3D data lze využít pro práci v GIS aplikacích, pro dokumentaci kulturního dědictví, nebo při tvorbě vizuálních efektů. Jedná se o systém automatizovaného zpracování dat, který je vhodný jak pro nováčky na poli fotogrammetrie, tak pro odborníky, kterým umožňuje nastavovat parametry pro specifické úlohy a různé typy dat.

Velkou výhodou tohoto softwaru je nabídka mnoha užitečných funkcí pro práci s 3D daty, jako je následná klasifikace mračna bodů, tvorba vrstevnic, výpočet objemů, letový plán a mnoho dalších. Software navíc umožňuje práci s termálními a multispektrální snímky.

Společnost G4D je oficiálním distributorem softwaru Agisoft Metashape pro český trh a také jeho autorizovaným školícím centrem. Během školení vás provedeme od úplných začátků až k pokročilým funkcím zpracování dat. Více informací včetně ceníku a objednávek najdete na našem webu www.agisoft.cz.

Více informací