Online data presentation and VR

All 2D and 3D outputs can be supplied to you in an accessible online browser that does not require installation or complex setup. We develop and customize browsers ourselves to suit the project. You can browse 3D mesh models and point clouds, BIM models, 2D documentation, orthophoto maps and other outputs in one place. It is not necessary to install specialized programs for individual outputs.

We use our Dotviewer browser to present point clouds. For mesh models, we develop a browser with progressive mesh rendering, which is able to display the tiniest details even within large scenes. 

Procházejte modely a dokumentaci online

Procházejte modely a dokumentaci online

Veškeré 2D a 3D výstupy vám můžeme dodat v přehledném online prostředí, které nevyžaduje instalaci ani složité nastavování. Prohlížeče sami vyvíjíme a přizpůsobujeme na míru projektu. Na jednom místě tak můžete procházet 3D síťové modely a mračna bodů, BIM modely, 2D dokumentaci, ortofotomapy a podobně. Odpadá nutnost instalovat pro jednotlivé výstupy specializované programy.

K prezentaci mračna bodů používáme náš prohlížeč Dotviewer. Pro síťové modely pak prohlížeč s progresivním vykreslováním meshe, díky kterému zobrazíme drobné detaily také u rozsáhlých modelů.

Jsme VR ready!

Jsme VR ready!

Pro naše zákazníky dokážeme převést projekt nebo model do prostředí virtuální reality. Získáte dokonalý prostorový vjem blízký realitě, ať už se jedná o fotorealistický model archeologického naleziště, 3D CAD model technologie nebo informační model budovy. Poznejte skutečný stav objektu nebo navrhované změny bez nutnosti fyzické návštěvy. Představte zákazníkům svůj projekt v dechberoucím rozměru.

Rozšířená realita – augmented reality (AR)

Rozšířená realita – augmented reality (AR)

Pro mobilní zařízení nabízíme atraktivní rozšířenou realitu. Každý návštěvník výstavy, veletrhu nebo památky si pomocí QR kódu načte váš digitální model, který na displeji jeho chytrého telefonu interaguje s reálným prostředím. Zobrazí si tak plasticky artefakty, kterých by se jinak nemohl dotknout, architektonický záměr, prototyp výrobku nebo historické vrstvy budovy. A pokud jste zrovna doma, v kanceláři nebo ve škole, umístěte si model z webu rovnou před sebe na stůl.