Geodetické zaměřování a vytyčování

Geodetické zaměřování a vytyčování poskytujeme pro drobné i rozsáhlé zakázky; pro soukromé osoby, malé i velké firmy a státní organizace.

Veškeré měření pro katastr nemovitostí

Veškeré měření pro katastr nemovitostí

Geometrické plány

 • pro vyznačení stavby (probíhající či dokončené)
 • pro změnu obvodu pozemku, budovy
 • pro rozdělení pozemku
 • pro vyznačení věcného břemene
 • pro obnovu parcel pozemkového katastru

Vytyčení vlastnických hranic

 • podle současného katastru nemovitostí i předchozího pozemkového katastru
 • trvalá stabilizace mezníky v terénu
Inženýrská geodézie je nepostradatelná pro investory, projektanty i zhotovitele staveb

Inženýrská geodézie je nepostradatelná pro investory, projektanty i zhotovitele staveb

 • dokumentace stávajícího stavu pro projekt a terénní úpravy (možnost využití leteckého snímkování)
 • vybudování vytyčovací sítě stavby
 • základní a podrobné vytyčení stavby v libovolném souřadnicovém systému
 • sledování posunů a deformací
 • kontrola svislostí a výšek
 • dokumentace skutečného provedení stavby (as-built, možnost využití laserového skenování)
 • dokumentace skutečného provedení inženýrských sítí
S námi máte jistotu přesného měření

S námi máte jistotu přesného měření

Veškerou činnost v rámci katastru nemovitostí kontroluje úředně oprávněný zeměměřický inženýr (ÚOZI) s oprávněníněním dle písmene „a“ (katastr nemovitostí). Úředním razítkem jsou na závěr schváleny všechny výstupy pro zákazníka i pro katastrální úřad. Samozřejmostí je postup v souladu s novým katastrálním zákonem č. 256/2013 Sb.

Vysoké požadavky na přesnost měření a vytyčení v inženýrských činnostech zajišťuje odpovědný geodet ÚOZI (úředně oprávněný zeměměřický inženýr) dle písmene „c“.