Digitální 3D model hradu Karlštejna

Realizace: říjen 2013

Digitální trojrozměrný model Karlštejna jsme vytvořili pro Národní muzeum v Praze s využitím metod letecké fotogrammetrie. Na základě modelu jsme následně připravili datové podklady pro jeho 3D tisk.