Digitální 3D model Českého Krumlova

Realizace: listopad 2013

Digitální model historické části Českého Krumlova jsme připravili pro Národní muzeum v Praze. Stejně jako v případě 3D modelu hradu Karlštejna jsme vytvořili také data pro 3D tisk.