Digitální model hradu Krakovce

Realizace: květen 2012

3D model hradu Krakovce jsme vytvořili s využitím fotogrammetrických metod na základě dat získaných leteckým snímkováním lokality.