Dokumentace vnějšího stavu kostela v obci Černilov

Realizace: říjen 2019

Výkresová dokumentace fasád byla zpracována na základě laserového skenování a bezpilotní fotogrammetrie.