Laserové skenování kotle teplárny v Otrokovicích

Realizace: květen 2014

Zaměření kotle podniku Teplárna Otrokovice bylo provedeno metodou laserového skenování s barevným mračnem na výstupu. Na základě zaměření byl vyhotoven vektorový model jako podklad pro nadcházející projektovou činnost. Kotel sám je vysoký zhruba 30 m a v půdorysném řezu zabírá plochu přibližně 8 × 15 m. Celkový objem zájmové oblasti zahrnující kotel a jeho blízké okolí činí 13 000 kubických metrů.