Laserové skenování, ortofoto a 3D modely skutečného stavu fasád kláštera v Plasích

Realizace: září 2015

Zaměření prelatury a části konventu kláštera v Plasích bylo provedeno kombinací leteckého fotogrammetrického snímkování bezpilotním systémem v rozlišení 3 mm/px a současně metodou laserového skenování. Výstupem obou metod bylo barevné mračno, které slouží jako podklad pro vyhotovení 2D výkresů. Zároveň byla vyhotovena i ortofota a 3D modely fasád, takzvané meshe.