Laserové skenování v areálu elektrárny ve Chvaleticích

Realizace: srpen 2015

Zaměření členité technologie ve vybraných částech strojovny elektrárny Chvaletice bylo provedeno metodou laserového skenování se současným vyhotovením panoramatických snímků. Pro plánovanou projektovou činnost byl vyhotoven 3D model tvořený trojúhelníkovou sítí, takzvaný mesh.