Skenování fasád zámku v Tuchoměřicích

Realizace: únor 2014

Využití laserového skenování při zaměření skutečného stavu jako podklad pro renovaci fasád historické budovy. Dodány 2D stavební výkresy a ortografické pohledy v měřítku 1:50.