Vyhotovení ortofotomapy oblasti o rozloze 5,2 km²

Realizace: duben 2014

Letecké snímkování pískovny a přilehlého okolí o celkové ploše 5,2 km² bezpilotním systémem v rozlišení 3 cm/px a zpracování ortofotomapy oblasti zájmu.