Zaměření skutečného stavu fasád secesního domu v Brně

Realizace: srpen 2018

Provedli jsme výkresovou dokumentaci secesního domu v Brně. Podkladem pro vytvoření 2D dokumentace byl výstup z 3D laserového skenování a fotogrammetrického snímkování.