Zaměření skutečného stavu kostela v Neratově pomocí laserového skenování

Realizace: únor 2017

Pomocí laserového skenování a bezpilotní letecké fotogrammetrie jsme vytvořili barevné mračno bodů pro následnou projekční činnost při obnově barokních věží,