3D síťové modely

Jedním z vizuálně zajímavých výstupů 3D skenování je digitální model tvořený trojúhelníkovou sítí zvanou mesh. Jeho prostřednictvím můžeme prezentovat objekty od drobných předmětů až po celé budovy nebo i průběh terénu v podobě digitálního modelu terénu (DMT). Jeden takový model může být tvořen až miliony trojúhelníků, které pokrývá fotorealistická struktura, díky níž se vizuální vjem ještě více přibližuje skutečnosti.

Detailní zachycení tvaru a textury předmětů a staveb

Detailní zachycení tvaru a textury předmětů a staveb

  • vizuálně atraktivní prezentace 3D modelu
  • architektonické modely a vizualizace
  • reverzní inženýrství
  • podklad pro 3D tisk
  • game-ready modely, assety
  • CGI a filmová produkce (matchmoving, VFX)
Důraz klademe na postprocessing

Důraz klademe na postprocessing

3D sken připravíme pro online prezentaci, rozšířenou realitu, 3D tisk či použití v herních enginech a počítačové animaci (CGI).

Je důležité, aby výsledný mesh byl uživatelsky nenáročný. 3D model, který od nás obdržíte, bude splňovat požadovanou úroveň detailu, ale zároveň bude datová a výpočetní náročnost snížena pro optimální výkon.