BIM – Informační modely budov

Informační modelování je proces vytváření digitálních dat o stavbě, která lze používat během celého jejího životního cyklu. Jedná se o 3D model, databázi informací a procesy, které vše propojují. BIM je vhodné uplatnit během každé životní etapy budovy. Od návrhu, přes pasportizaci, projekt, realizaci až po správu budov nebo případnou další rekonstrukci.

Pasportizace do BIM

Pasportizace do BIM

V G4D pracujeme s metodou BIM při pasportizacích, kdy klientům převádíme celý stávající objekt od mračna bodů z laserového skenování až do BIM modelu. Zároveň jim poskytujeme také software, ve kterém svá data mohou dále používat. Výhodou pasportizací je fakt, že skenujeme reálné 3D stavby. Provést digitalizaci ve 3D se tedy přímo nabízí. Převádění prostorových dat o stupeň níž na 2D je sice také možné, ale z dnešního pohledu krok do minulosti.

Říká se, že pouze deset procent lidí má prostorovou představivost a z toho se osm procent pohybuje ve stavebním oboru. Pro investora je tedy velkým přínosem, pokud si může vše prohlédnout ve 3D. V G4D jdeme ještě dál. Data ukazujeme klientům ve virtuální realitě, kde si na detaily mohou doslova sáhnout.

BIM a TZB

BIM a TZB

Oblastí, kterou se hodně zabýváme, jsou technologické celky zahrnující rozvody, senzory, čidla, motory a spoustu dalších technologií. Využití inovativního 3D modelu se zde přímo nabízí. Mezi výhody patří především prostorová koordinace, možnost jednoduché orientace pro údržbu, přikládání dokumentů nebo porovnání modelů v čase. Společné datové prostředí (CDE) usnadňuje získávání aktuálních informací nezávisle na lidském faktoru, eliminují se chyby a případná nedorozumění.

BIM a historické budovy

BIM a historické budovy

U historických objektů by mělo být téměř samozřejmostí provádět průběžné 3D skenování doplněné o aktualizovaný BIM model (HBIM - historic BIM). Díky němu lze sledovat, jak se historická budova v průběhu doby chová, a zda někde nevzniká problém. BIM model umožňuje jednoduše hlídat termíny revizí či potřebných výměn, evidovat fotografie či data ze stavebněhistorického průzkumu (SHP).

Příklady využití BIM

Příklady využití BIM

  • Aktuální 3D stavební dokumentace
  • Převod stávající 2D dokumentace do 3D
  • Pasport stávajícího stavu objektu
  • Správa budov
  • Sdílení informací mezi účastníky projektu
  • Vizualizace
  • Průzkum zastínění (ROL)
  • Energetická analýza
  • Analýza proudění vzduchu

informační model budovy vytvořený na základě laserového skenování a fotogrammetrie

historický BIM kostela Sv.Mořice v Anníně