2D dokumentace

Kvalitní projekt potřebuje kvalitní podklady, které nedávají prostor nejasnostem. Takové podklady vám ušetří mnoho starostí a financí při dalších fázích projektu. Právě takovou dokumentaci skutečného stavu Vám rádi zhotovíme na základě 3D laserového skenování a fotogrammetrického zaměření.

Proč 3D sken, když potřebujete 2D výkres?

Proč 3D sken, když potřebujete 2D výkres?

Vycházet ze 3D skenu má nesrovnatelné výhody oproti běžnému geodetickému zaměření. 3D laserové skenování je neselektivní a bezkontaktní metodou zaměřování. Její výstup, tzv. mračno bodů, detailně popisuje povrch objektu včetně drobných detailů, nerovností a křivostí. Při tvorbě výkresové dokumentace (pasportizace) z mračna bodů pak vycházíme z digitální kopie objektu, nikoliv z několika vybraných bodů jako při měření totální stanicí. Do výkresu tak vstupuje mnohem více informací a souvislostí. Generalizace (zjednodušení) ve výkresu je proto mnohem menší.

Pro veškeré stavební objekty

Pro veškeré stavební objekty

U historických budov nám 3D sken pomůže zaznamenat jejich atypičnost, výzdobu i projevy zubu času. Efektivně zaměříme obtížně dostupná místa jako krovy a podzemní prostory. U novostaveb pomůže 3D skenování vytvořit přesnou dokumentaci skutečného provedení (as-built) a odhalit odchylky od projektu. Pro moderní správu objektu doporučujeme také informační model budovy (BIM).

Výstupy, jaké potřebujete

Výstupy, jaké potřebujete

Veškeré výstupy mohou být transformovány do zvoleného souřadnicového systému, nejčastěji do souřadnicového systému České republiky S-JTSK a Bpv.