2D mapy a ortofoto

Snímkování z letadel a dronů umožňuje rychlý a bezkontaktní sběr geografických dat. Využívá se při zaměřování rozsáhlých území nebo stavebních objektů. K přednostem leteckého snímkování možnost zaměřovat nebezpečné a těžko přístupné lokality, jako jsou povrchové doly, výsypky, skládky, střechy budov a podobně. Opakovaným snímkováním lze získat informace o změnách zájmových objektů v čase.

Přesnost a přehlednost

Přesnost a přehlednost

Na základě leteckého měřického snímkování vytváříme věrné (true) ortofotomapy územních celků, pozemků, areálů, dolů či liniových staveb. Výhodou ortofotomapy je přehlednost srovnatelná s fotografií, zároveň však polohová přesnost a kartografické zpracování. Na základě našich zkušeností ověřujeme přesnost a dokládáme ji zákazníkovi. Naše ortofotomapy jsou ostré a barevně vyvážené.

Ortofoto můžeme kombinovat s termálním a multispektrálním snímkováním. Vše dodáme v případě zájmu i v online prostředí v námi vyvíjeném prohlížeči. Kromě ortofotomap území vytváříme také ortofotoplány fasád, které spadají pod 2D dokumentaci stavebních objektů. Kromě snímkování využíváme také letecké laserové skenování (LiDAR) a tvoříme 3D mapy a modely terénu.

Mapové výstupy

Mapové výstupy

  • Ortofotomapy
  • Účelové mapy, GIS
  • Důlní mapy
  • Vrstevnicové plány
  • Mapy terénu pro orientační běh
  • Dokumentace průběhu stavby
  • Dokumentace a pasportizace liniových staveb
Z dronů i letadel

Z dronů i letadel

Rozhodující informací pro plánování leteckého snímkování je požadovaná míra detailu výsledných snímků. Jedním z hlavních vstupních parametrů je rozlišení fotografií udávané velikostí pixelu (například 1 cm/pixel). Při snímkování z konvenčního letadla, které využíváme u rozsáhlých ploch, dosahujeme rozlišení až 2 cm na pixel. Pro menší plochy je vhodnější použít bezpilotní letoun, umožňující docílit rozlišení až 0,5 cm na pixel. Veškeré výstupy mohou být transformovány do mezinárodního zeměpisného souřadnicového systému WGS-84 nebo do rovinného souřadnicového systému České republiky S-JTSK.

Snímkování s bezpilotními letouny má jasně definovaná legislativní a bezpečnostní pravidla. Jsme držiteli povolení v kategoriích A1, A2 a A3 (dříve povolení k vykonávání leteckých prací) a máme bohaté zkušenosti s vyřízením potřebných povolení, včetně letů v omezených zónách. Naši piloti mají zkušenosti s nejrůznějšími prostředími v Česku i v zahraničí.