Měření pro zemní a důlní práce

Poskytujeme komplexní měřické služby pro zemní a těžební práce. Díky bezpilotním letounům efektivně měříme objemy při přesunu hmot. Zpracováváme důlně měřickou dokumentaci (DMD) v souladu s příslušnými právními předpisy. S jejím vedením, doplňováním a uchováváním máme mnohaleté zkušenosti. Naše společnost je držitelem oprávnění k hornické činnosti v rozsahu důlně měřická činnost. Samozřejmostí je výkon funkce hlavního důlního měřiče, tvorba a údržba bodového pole, výpočty kubatur a další důlně měřické práce.

Rychlé a kvalitní měření

Rychlé a kvalitní měření

  • kvalitní výstupy v souladu s legislativou
  • 3D modely terénu pro přesné měření objemů
  • ortofotomapa těžebny jako součást důlně měřické dokumentace
  • opakované a pravidelné snímkování
  • úspora času při zaměření těžebny a zpracování DMD
Nejmodernější postupy

Nejmodernější postupy

Využíváme klasické geodetické postupy (totální stanice) i nejmodernější technologie. Bezpilotní letouny nám umožňují rychlé, přesné a bezpečné zaměření lokalit s možností opakovaného a pravidelného snímkování, například pro výpočet kubatur a bilancí odtěžené skrývky, horniny, odstřelů, výsypek, valů či skládek. Užitečné jsou také pro sledování a řízení zemních prací na stavbách. Pro velmi přesnou dokumentaci těžebních stěn či podzemních objektů využíváme také 3D laserové skenování.

Výpočet kubatur

Výpočet kubatur

Díky moderním metodám lze velmi přesně a bezkontaktně zaměřit i haldy z jemných a sypkých materiálů či nebezpečné nebo nepřístupné objekty. Nespornou výhodou je rychlost měření. Hlavním cílem výpočtu kubatur je zjistit, kolik materiálu bylo odtěženo či navezeno, a zda tento objem odpovídá očekávání nebo údajům uvedeným v projektu. Kubatura je dána rozdílem objemů ze dvou etap měření nebo rozdílem mezi měřením a projektovanou hodnotou. Zákazník od nás získá číselné výstupy o objemových změnách a grafické výstupy, jako základní mapa lomu, rozdílová mapa a podrobná ortofotomapa.

S námi máte jistotu přesného měření

S námi máte jistotu přesného měření

Námi zpracovaná důlně měřická dokumentace splňuje všechny náležitosti dle vyhlášky Českého báňského úřadu (ČBÚ) č. 435/1992 Sb. Naše společnost má povolení k leteckým pracem a oprávnění k hornické činnosti pro důlně měřickou činnost. Veškerou důlně měřickou dokumentaci dodáváme jak v analogové, tak v digitální verzi, ve formátech dle přání zákazníka.