3D skenování ČOV Kbely

Realizace: červen 2019

Pro projekt rozšíření podzemních prostor Čistírny odpadních vod Kbely jsme zaměřili její současný skutečný stav. Měřeno bylo laserovým skenerem a pro připojení do sytému S-JTSK bylo zbudováno bodové pole metodou GNSS.