3D laserové skenování technologických celků

G4D má mnohaleté zkušenosti s 3D laserovým skenováním v průmyslových komplexech téměř po celém světě. Skenujeme v chemickém, strojírenském, energetickém a petrochemickém průmyslu. Díky těmto zkušenostem jsme schopni zpracovávat rozsáhlé projekty s důrazem na vysokou kvalitu dat. Klientům poskytujeme prvotřídní data v krátkém čase. Efektivita našich techniků a hardwarové vybavení naší společnosti krátí čas v terénu a minimalizuje narušení běžného provozu na pracovištích a v rizikových oblastech. Ve vysokém detailu zaměříme 3D laserovým skenerem nepřehledné části technologií i v nedostupných místech.

Strojově přesné podklady pro 3D modely, analýzy a studie

Strojově přesné podklady pro 3D modely, analýzy a studie

Nedestruktivní a bezkontaktní měření do posledního detailu

Nedestruktivní a bezkontaktní měření do posledního detailu

3D laserové skenování (3D laser scanning) je přesnou, rychlou a bezpečnou metodou zaměření skutečného stavu rozsáhlých technologických celků a objektů, jako jsou výrobní linky, potrubní systémy, zpracovatelské technologie a jiná průmyslová zařízení. Po převedení mračna bodů do 3D modelu získáte digitální dvojče vaší technologie.

G4D vám poskytne spolehlivé a přesné zaměření skutečného stavu. 3D laserové skenování sníží vaše náklady při návrhu změn u stávajících technologií, při projektování nových technologií, řešení kolizí, detekci změn a analýze deformací.

Až miliony zaměřených bodů za sekundu

Až miliony zaměřených bodů za sekundu

 • komplexní zaměření skutečného stavu
 • vysoká rychlost sběru dat (miliony bodů za sekundu)
 • přesnost na milimetry
 • neselektivní sběr dat – zaměří veškeré detaily ve zvoleném rozlišení
 • bezkontaktní měření – není nutné se zdržovat v nebezpečných prostorech a dotýkat se skenovaných objektů (stroje, horké části apod.)
 • nedestruktivní měření bezpečné pro osoby i měřené předměty
 • možnost skenování za provozu
 • jednoduché sdílení dat díky online řešením na míru
 • možnost procházení ve virtuální realitě
 • zlevnění a zrychlení následné realizace (vše je projektováno dle skutečného stavu, není nutné se vracet na místo)
Proč mračno bodů?

Proč mračno bodů?

Mračno bodů (point cloud) je základním výstupem laserového skenování. Body popisují veškeré povrchy měřených objektů, nikoliv pouze vybrané body jako u klasických geodetických metod. Jsou definovány prostorovými souřadnicemi (x, y, z) a volitelně také informací o barvě a odrazivosti materiálu. Úroveň zachycených detailů závisí na zvolené hustotě / intervalu bodů (například 5 mm mezi body). V mračnu bodů můžeme provádět měření, řezy a nejrůznější analýzy. Výhodou je široké spektrum možností dalšího zpracování, například převedení do vektorového BIM nebo CAD modelu pro projekční práce.

Mračna bodů dodáváme optimalizovaná pro 3D softwary jako jsou Autodesk, Bentley, Catia, AVEVA, Solid Edge, Solidworks, Rhino a podobně ve standardních softwarových formátech (.XYZ, .LAS, .E57 a další). Pro prohlížení a měření mračna bodů dodáváme offline nebo online prohlížeče s možností panoramatického náhledu z pozice skeneru.

Průběh zakázky

 1. Definování požadavků zákazníka – účel, kterému budou data z laserového skenování sloužit, rozsah zakázky, přesnost a míra detailu. Probereme prvky, které Vás primárně zajímají (technologie, konstrukce objektu, potrubní cesty a podobně). Požadavkům na přesnost a míru detailu přizpůsobíme podrobnost skenování. Rozsah zájmové oblasti určíme buď ze stávající dokumentace, případně z fotografií a nákresů, nebo ideálně po osobní prohlídce. Potřebujeme znát případné nestandardní podmínky a rizika (vysoká prašnost či teplota, vibrace, EX prostředí, chemická rizika, zvýšený pohyb osob a vozidel a další), které by mohly skenování komplikovat.
 2. Specifikace výstupů – definujeme požadované výstupy (mračno bodů, objemový model, BIM…) a jejich softwarový formát (například .XYZ, .LAS, .E57, .RCP pro mračna bodů a .DWG, .IGS, .STEP pro modely)a také souřadnicový systém (lokální, podnikový, S-JTSK…).
 3. Vlastní 3D skenování objektu – v dohodnutém termínu přijedou na místo naši technici a provedou skenování zájmové oblasti. Předem je nutné ze strany zákazníka zajistit přístup do všech skenovaných oblastí (odemčení dveří, povolení vstupu…) a informovat o skenování místní personál.
 4. Zpracování získaných dat – sloučení jednotlivých skenů do jednoho celku (mračna bodů) ve specializovaném softwaru, tzv. registrace.
 5. Tvorba výstupů – v případě zájmu pokračujeme k převodu mračna bodů do 3D objemového modelu a dalších výstupů.

Kde všude jsme 3d laserové skenování technologických celků už dělali?