Digitální model terénu a vrstevnice pro potřeby archeologie

Realizace: srpen 2013

Pro účely výzkumu historických základů středověkých budov jsme provedli letecké snímkování cílové oblasti z nízké výšky. Velikost pixelu byla 1 cm. Na základě leteckých snímků byl vygenerován digitální model terénu a podrobné vrstevnice. Jako podklad pro zákazníkův GIS jsme připravili také ortofotomapu.