​3D skenování pro archeologii a muzea

Laserové skenování a fotogrammetrie představují moderní způsoby tvorby dokumentace pro potřeby současné archeologie. Digitální modely vzešlé z 3D skenování zaznamenávají přesné rozměry a tvary objektů, doplněné fotorealistickou povrchovou texturou. Lze je proto využít také pro názornou prezentaci výsledků – vizualizaci, průletovou animaci, interaktivní muzejní expozici a podobně. Atraktivní a edukativní formu nabízí prezentace modelů ve virtuální a rozšířené realitě. Optimální metody volíme vždy s ohledem na velikost archeologické lokality či nálezu a požadovanou přesnost.

3D skenování archeologických nálezů

3D skenování archeologických nálezů

Vytvoření digitálního 3D modelu archeologického nálezu či muzejního exponátu může být nepostradatelné pro jeho pozdější rekonstrukci, tisk repliky na 3D tiskárně nebo online virtuální prohlídku. Všechny používané metody měření jsou zcela neinvazivní, originál tak není vystaven riziku fyzického poškození. Předmět pro digitalizaci může být i miniaturních rozměrů – při požadavku na velmi vysokou přesnost je měření prováděno pomocí přesného triangulačního skeneru, který nachází uplatnění i ve strojírenském průmyslu.

Dokumentace historických budov

Dokumentace historických budov

Pomocí 3D laserového skenování lze zachytit velké objekty, například budovy a areály. Výsledkem je komplexní model, zaznamenávající interiér i exteriér včetně výzdoby či poruch a křivostí. Dle požadavků zpracujeme detailní síťový model s fotorealistickou texturou, 2D měřickou dokumentaci pro stavebněhistorický průzkum (SHP), ortofotoplány fasád nebo 3D model pro BIM - informační model budovy. Ten představuje nový standard pro správu objektu a sledování jeho stavu v čase. Současně se skenováním lze vytvořit panoramatickou prohlídku.

Digitální modely terénu

Digitální modely terénu

Digitální modely terénu se uplatní zejména při dokumentaci výkopových prací. Vzhledem k rychlosti laserového skenování i fotogrammetrického záznamu lze provést detailní zaměření několikrát po sobě. Měření je proto možné využít i pro archeologický systematický výzkum – 3D model se vytvoří pro každý krok terénního odkryvu. Naměřená data je možné využít také v GIS aplikacích, například při analýzách historického vývoje území.