Laserové skenování havárie sila

Realizace: červen 2014

Dokumentace havárie sila. Vytvoření prostorové vektorové kresby, 2D výkresové dokumentace a ortofotoplánů na základě dat získaných z laserového skenování.