Laserové skenování v areálu elektrárny v Opatovicích

Realizace: červenec 2014

Zaměření vnějšího i vnitřního pláště vybraných kouřovodů Elektrárny Opatovice. Hlavním požadavkem bylo určení relativní pozice vyústění kouřovodů vůči okolnímu zařízení. Pro podrobnou dokumentaci skutečného stavu provedení byla využita metoda laserového skenování. Výstupem je bodové mračno a vektorový model.