Letecké snímkování a výpočet kubatur na skládce Kněževes

Realizace: prosinec 2019

Fotogrammetrické snímkování deponií zeminy za pomoci bezpilotního prostředku. Následné vyhotovení digitálního modelu terénu a výpočet objemu jednotlivých hald.