Podrobné a přesné zaměření produktovodů a jejich nosných betonových patek

Realizace: září 2016

  • Skenování části trasy produktovodu v blízkosti Litvínova
  • Výstupem je podrobné mračno bodů, které zákazník využije pro projektování nového přemostění stavby v těsné blizkosti současného betonového uložení