Rozsáhlé 3D laserové skenování skutečného stavu průmyslového komplexu, Mexiko

Realizace: leden 2019

Laserové skenování skutečného stavu výrobního komplexu, které navazovalo na předchozí etapy v letech 2017 a 2014.