3D modely technologických celků

V našich specializovaných softwarech určených primárně na modelování z mračen bodů vám dokážeme efektivně vytvořit 3D model dle předem odsouhlasených specifikací. Převedením mračna bodů do 3D modelu získáte digitální dvojče vaší technologie. Pro detailní popis veškerých částí technologií se do mračna bodů vkládají standardizované prvky jako traverzy, příruby a podobně, nebo jednoduchá tělesa jako kvádr, plocha, válec.

Záruka kvality

Záruka kvality

  • V případě, že vektorizace probíhá z námi pořízených dat, ručíme za kvalitu již od samého začátku, tedy od zaměření laserovým skenováním.
  • Můžeme také vytvořit 3D model z vámi dodaného mračna bodů. Za kvalitu tohoto mračna nemůžeme ručit, nicméně dokážeme provést jeho analýzu a dopředu vás informovat, zda je jeho kvalita pro požadovanou specifikaci modelování dostatečná.
  • 3D model vzniká přímo v naší společnosti a data nejsou odesílána ke zpracování třetí straně.
  • Z výstupů 3D laserového skenování (mračna bodů) tvoříme 3D modely v různých formátech (STP, DWG, IGS, DGN, atd.) a s různou úrovní detailu.
Předcházejte problémům díky 3D dokumentaci

Předcházejte problémům díky 3D dokumentaci

Naši technici mají dlouholeté zkušenosti s modelováním z mračna bodů jak pro velké nadnárodní společnosti, tak i pro menší provozy. Mají potřebné znalosti o prvcích technologií a konstrukcích. Před zahájením 3D modelování vždy posuzují, jaké řešení bude pro konkrétní projekt optimální. Cílem je vytvořit virtuální model objektu s minimální ztrátou informace o jeho rozměrech a tvaru.

3D model skutečného stavu umožní při projektování změn simulovat skutečné situace, které mohou během realizace úprav nastat. Díky tomu lze předcházet problémům, které by se jinak musely řešit při realizaci projektu.

Digitální továrna pro efektivní management

Digitální továrna pro efektivní management

  • podklady pro projektování změn stávajících technologií ve 3D
  • as-built dokumentace skutečného provedení montáží
  • detekce kolizí
  • rozdílové modely
  • možnost integrace do BIM – informačního modelu budovy