Skenování historické budovy nádraží

Realizace: leden 2021

  • 3D skenování a fotogrammetrické zaměření exteriéru nádraží Praha - Vyšehrad
  • porovnání se stavem z roku 2018