3D skenování kostnice v Kolíně

Realizace: leden 2021

3D laserové skenování a fotogrammetrie interiéru a exteriéru kostnice u chrámu sv. Bartoloměje pro porovnání stavu před rekonstrukcí a po rekonstrukci.