Tvorba 3D modelu vykopávek ve Strakonicích

Realizace: srpen 2016

Na základě fotogrammetrického zaměření z bezpilotního prostředku byly vytvořeny 3D modely vykopávek v různých fázích archeologického výzkumu.