Zaměření odvalu leteckým snímkováním a výpočet objemu

Realizace: červen 2016

  • bezpilotní snímkování z výšky přibližně 100 m nad povrchem a GPS zaměření oblasti
  • tvorba mračna bodů umístěného do souřadnicového systému, tvorba digitálního modelu povrchu
  • výpočet kubatury odvalu