Zaměření stávajícího stavu objektu pomocí 3D skenování a geodetické zaměření budovy včetně exteriéru

Realizace: březen 2016

  • laserové skenování čtyř podlaží historické budovy muzea v Hradci Králové, včetně vnějších fasád a blízkého okolí, s důrazem na detaily štukové výzdoby, struktury stropů, výzdoby klenby, oblouků, podpěr a sloupů
  • polohopisné a výškopisné zaměření budovy a okolí
  • tvorba mračen pro jednotlivá podlaží i místnosti
  • zpracování výkresů – půdorysy, řezy, pohledy