3D skenování a výkresová dokumentace historického Prokůpkova domu v Kouřimi

Realizace: leden 2020

Celá budova byla zdokumentována laserovým skenováním a pomocí letecké fotogrammetrie. Výsledkem je 3D mračno bodů, ortofotoplány fasád a podrobné vektorové výkresy celého objektu.