Bezpilotní fotogrammetrické zaměření místa ekologické zátěže

Realizace: květen 2016

  • letecké snímkování zájmové oblasti z bezpilotního nosiče
  • tvorba digitálního modelu povrchu za účelem výpočtu objemu