Bezpilotní zaměření a výpočet kubatur plánované čistírny odpadních vod v Praze

Realizace: únor 2016

  • snímkování zájmové oblasti na Císařském ostrově za pomoci UAV
  • tvorba mračna bodů, usazeného do systému JTSK a Bpv
  • tvorba digitálního modelu terénu a ortofotomapy
  • výpočet rozdílu kubatur mezi výchozím modelem a současným stavem