Digitální model terénu při rekonstrukci vozovky

Realizace: duben 2023

  • opakované bezpilotní zaměřování prostoru silnice během její rekonstrukce, včetně skládek materiálu
  • tvorba digitálních modelů terénu, porovnávání stavu v několika fázích projektu
  • výpočty kubatur
  • online prezentace