Laserové skenování vodovodních rozvodů

Realizace: říjen 2015

Zaměření menšího objektu s vodovodními rozvody bylo provedeno metodou laserového skenování. Výstupem práce bylo mračno bodů umístěné v systému S-JTSK a požadované 2D řezy pro následnou tvorbu výkresů.