Ortofotomapa skládky a výpočet objemu přemístěného materiálu

Realizace: březen 2014

Vyhotovení ortofotomapy oblasti skládky o ploše 8 ha v rozlišení 2 cm/px a výpočet objemů přesunutých hmot na základě porovnání dvou digitálních modelů terénu, které byly vytvořeny před začátkem a po skončení zemních prací. Veškeré snímkování bylo provedeno našimi drony.