Skenování archeologických vykopávek na Jinonickém zámku

Realizace: říjen 2018

Vytvořili jsme přesný 3D modelu s texturou archeologického naleziště na dvoře Jinonického zámku. Pro sběr dat byl použitý 3D laserový skener a dron pro fotogrammetrii.