Tvorba 3D modelu a ortofotomapy historické obce Zhůří

Realizace: červenec 2016

Obec Zhůří bývala v minulosti sídlem Královácké rychty. Před 2. světovou válkou zde žilo přes 600 obyvatel a v obci se nacházela škola, četnická stanice i pošta. Po válce ale ves osiřela a poté, co se stala součástí vojenského prostoru, zanikla. Vytvořený model pozůstatků obce bude sloužit archeologickým účelům.

Provedené práce:

  • tvorba 3D modelu zbytků domů metodou leteckého snímkování
  • umístění do geodetického systému pomocí GPS zaměření vlícovacích bodů
  • tvorba ortofotomapy oblasti s rozlišením 2 cm/px