Výpočet kubatur na základě letecké fotogrammetrie

Realizace: srpen 2023

  • letecké bezpilotní snímkování zájmové oblasti v několika etapách
  • tvorba digitálního modelu terénu
  • výpočet objemu skladovaného materiálu
  • online prezentace