Laserové skenování skutečného stavu třidící linky v Sheffieldu, Velká Británie

Realizace: červen 2017

Provedli jsme skenování skutečného stavu třídící linky na dvou podlažích potravinářského průmyslového komplexu. Po zregistrování 3D mračna jsme vyhotovili 3D model určený pro následnou projekční práci.