Skenování rafinerie na výrobu olejů v Ústí nad Labem

Realizace: červen 2017-červenec 2017

Rozsáhlé skenování skutečného stavu rafinérie na výrobu rostlinných olejů. Než mohl být vyhotoven 3D model, naskenovali jsme celkem pět podlaží technologií.