Zaměření skutečného stavu průmyslového objektu v Bělorusku

Realizace: květen 2019

Pomocí laserového skenování jsme získali 3D mračno bodů, které bylo dále využito jako podklad pro vektorizaci celé budovy, včetně výrobní technologie. Zákazník dostal přesný 3D model připravený k importu do CAD aplikací.