Reverzní inženýrství a kontrola rozměrů

Speciálním případem prostorové dokumentace je 3D laserové skenování součástek a strojírenských dílů. Největší uplatnění nachází především v dílčích disciplínách strojního průmyslu, jako jsou reverzní inženýrství a výstupní kontrola kvality.

Digitální kopie existujících součástkek

Digitální kopie existujících součástkek

Pokud je potřeba reprodukovat objekt na základě již fyzicky existujícího dílu, jeho tvar se pomocí laserového skenování a softwaru převede na digitální 3D model, který je možné buď analyzovat a reprodukovat v nezměněné podobě, nebo upravovat a přizpůsobovat novým požadavkům. Skenujeme strojní díly, autodíly, formy a součástky z nejrůznějších materiálů, ale také drobné umělecké předměty či archeologické nálezy.

Výstupní kontrola kvality

Výstupní kontrola kvality

Fyzický výrobek se naskenuje pomocí 3D skeneru a 3D model vytvořený na základě získaných dat se porovnává s projektovanou předlohou. Rozdíly mezi 3D modely jsou vyjádřeny numericky a graficky a přímo popisují kvalitu a přesnost provedení výrobku.

Kontrola rozměrů a deformací

Kontrola rozměrů a deformací

Pomocí laserového skenování provádíme kontrolu rozměrů, sledování deformací, detekci kolizí a jiná sledování změn. K analýzám využíváme mračna bodů a síťové (mesh) modely, které jsou primárním výstupem z 3D základnových skenerů, jejichž přesnost může být až v setinách milimetrů.

Přesnost laserového skenování a výstupní formáty

Přesnost laserového skenování a výstupní formáty

Modelování strojních součástek vyžaduje vysokou přesnost, proto měření provádíme pomocí spolehlivého a přesného triangulačního (základnového) 3D skeneru. Směrodatná odchylka výsledného modelu může být až 50 µm, tedy 0,05 mm.

Poskytujeme služby spojené s 3D skenováním objektu a vytvořením jeho modelu v některém ze standardních CAD formátů .OBJ, .WRL či .PLY, případně v jiných podle požadavků zákazníka, například převod do formátu .STP, .IGS.