2D dokumentace ​historického bytového domu

Realizace: březen 2022

  • laserové skenování a letecká fotogrammetrie v centru Prahy
  • zpracování 2D výkresové dokumentace skutečného stavu, včetně začlenění dalších prvků podle dokumentace dodané objednatelem
  • dokumentace oken pro Památkový ústav
  • příprava podkladů pro SVJ