3D laserové skenování budov

Měření moderní metodou laserového skenování uplatňujeme v oblasti stavební geodézie. Skenujeme budovy všech velikostí, od rodinných domů po rozsáhlé komplexy. Nezastaví nás architektonické památky, stavby určené k rekonstrukci, ale ani logistická centra či moderní administrativní budovy, které převádíme do BIM – informačních modelů budov. 3D skenování je přesnou, rychlou a bezpečnou metodou zaměřování členitých prostorů a také historických budov, jejichž fasády, střechy i interiéry jsou tvořeny různorodými stavebními a ozdobnými prvky. Díky 3D skenování je dokážeme převést do jednoho komplexního modelu (digitálního dvojčete) s minimální ztrátou informací o rozměrech a tvaru.

Strojově přesné podklady pro váš projekt

Strojově přesné podklady pro váš projekt

 • scan to BIM – tvorba informačních modelů budov
 • tvorba projektové dokumentace ve 2D, pasportizace budov
 • detailní dokumentace skutečného stavu stávajícího objektu – podklad pro rekonstrukci nebo dokumentace skutečného provedení novostavby (as-built)
 • zaměření krovů, střech a prvků ve výškách nebo podzemních prostor a komplexů
 • uchování přesných 3D digitálních kopií stavebních památek
 • měřická dokumentace pro stavebnětechnický a stavebněhistorický průzkum (SHP) nebo statický posudek
 • podklady pro architektonické studie
 • podklady pro facility management, výměry ploch, kubatury
 • rozdílové modely, možnost záznamu změn v čase při opakovaném skenování např. průběhu stavby
 • skenování filmových kulis a setů
 • modely pro online prezentaci, virtuální prohlídky, virtuální a rozšířenou realitu, počítačovou animaci a 3D tisk
Efektivní a bezpečná digitalizace stavby

Efektivní a bezpečná digitalizace stavby

 • vysoká rychlost sběru dat (miliony bodů za sekundu)
 • přesnost na milimetry
 • neselektivní sběr dat – zaměří veškeré detaily ve zvoleném rozlišení včetně křivostí, průhybů a poruch
 • bezkontaktní snímání – není nutné se zdržovat v nebezpečných prostorech nebo se dotýkat například narušených prvků
 • nedestruktivní měření bezpečné pro osoby i měřené předměty
 • kombinace s leteckou fotogrammetrií pro fotorealistickou texturu a zachycení nedostupných částí v exteriéru (střechy, fasády atp.)
 • možnost kombinace s termálním snímkováním (sledování úniků tepla)
 • zlevnění a zrychlení následné realizace stavby (vše je projektováno dle skutečného stavu)
Digitální výstupy na míru

Digitální výstupy na míru

Velkou výhodou 3D skenování je nepřeberná šíře možností zpracování výstupů. Jejich tvorba probíhá ve specializovaných 2D a 3D softwarech. Základem je tzv. mračno bodů, tedy soubor milionů bodů o souřadnicích X, Y a Z zaměřených 3D skenerem, nejčastěji v rozlišení 5 mm. To umožňuje našemu zkušenému kresličskému týmu efektivní práci na stavebních výkresech a BIM-ready modelech ve volitelné úrovni detailu (LOD).

Průběh zakázky

 1. Definice rozsahu zakázky na základě požadavků zákazníka – nejlépe ze stávající dokumentace, případně fotografií a nákresů. Potřebujeme znát případné nestandardní podmínky a rizika (vysoká prašnost, stísněné prostory, zvýšený pohyb osob a vozidel…), které by mohly skenování komplikovat.
 2. Specifikace požadovaných výstupů – budeme odevzdávat 2D výkresy, 3D mračno bodů a/nebo BIM model? Do jaké úrovně detailu budeme modelovat? Probereme Vaše požadavky a přizpůsobíme jim podrobnost skenování.
 3. Vlastní 3D skenování objektu – v dohodnutém termínu přijedou na místo naši technici a provedou skenování zájmové oblasti. Předem je nutné ze strany zákazníka zajistit přístup do všech skenovaných oblastí (odemčení dveří, povolení vstupu…) a informovat o skenování místní personál.
 4. Zpracování získaných dat, tedy sloučení jednotlivých skenů do jednoho celku (mračna bodů) ve specializovaném softwaru, tzv. registrace.
 5. Tvorba výstupů, zejména vektorizace z mračna bodů do BIM-ready modelů a 2D výkresů s přesností na 1 cm. Data zpracovávají naši pracovníci v Česku, nedelegujeme je třetím stranám.

Kde všude jsme 3d laserové skenování budov už dělali?