3D skenování a 2D dokumentace areálu porodnice U Apolináře

Realizace: duben 2022

Provedli jsme kompletní zaměření experiérů a interiérů areálu Gynekologicko-porodnické kliniky U Apolináře (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze). Proběhlo geodetické zaměření, pozemní laserové skenování a bezpilitní snímkování. Výstupem jsou kompletní barevná mračna bodů všech pavilonů a dalších staveb v areálu, dále půdorysy a řezy a také detailní výkresy historických fasád.